top of page

Förklaring navigeringsmetod 

Bol / Arrow

bol-pijl.jpg

Bolarrow med avstånd

 

Resan drivs i enlighet med sfär-pilsystemet.

 

Förklaring navigeringsmetod Bol / Arrow:

 

På grundval av dragna situationer drivs en rutt från sfären till pilens punkt i den angivna riktningen.


Alla platsplaner är numrerade och drivs i stigande ordning.


Mellan dragna situationer, följ den mest genomgående vägen tills nästa dragna situation uppstår. Inte alla situationer behöver dras, till exempel rondeller eller korsningar där du måste köra rakt framåt.

 

I en situatritning anges avstånden ungefär i 100 meter. Antalet meter till nästa situation visas längst ner till vänster om situationen ritning. De kumulativa mätarna ligger längst ned till höger om situationenskartan.

 

Glöm aldrig att ställa in körmätaren på 0 i början!

bottom of page