Ragunda Gamla Kyrka

Ragunda gamla kyrka är belägen i Pålgård på den sk kyrkslätten som är den äldsta kulturbygden i Ragunda. Här finns ett unikt korskrank samt en läktarorgel från 1700-talet som lär vara den äldsta i Jämtland, fortfarande i bruk.

Ragunda gamla kyrka byggdes i slutet av 1400-talet i typisk senmedeltida stil, men det mesta av interiören är 1600/1700-tal. Sankt Anna-statyn är en klenod från 1520-talet. Ragunda tillhörde en period Danmark och Norge och blev svenskt så sent som 1645. Bland annat finns det danska riksvapnet på dörren till sakristian, och predikostolen är placerad intill södra muren på dansk-norskt vis.

Under sommarmånaderna fungerar kyrkan som vägkyrka.

Kontakt
Ragunda Gamla Kyrka
Pålgård
844 91 Hammarstrand

Telefon: 0696-100 04, 0696-106 15


Epost: ragunda.forsamling@svenskakyrkan.se


Webbplats: svenskakyrkan.se/ragunda