top of page

                                          Vandring Forsaleden


En timmes bilresa från Hammarstrands camping är Forsaleden

Forsa Leden En av de absolut vackraste vandrings Bräcke
Den Forsa området är en spännande och legendarisk plats med en stor karaktär. Denna vandring går 7 km längs floden med en Forsa här och där steniga skogs med de naturliga formade bad och vattenrutschbanor. Längs leden finns skyltar med information om kulturhistoria i denna region, och det finns flera rastplatser och badplatser. Bland attraktionerna i detta spår hör klippmålningar från stenåldern, resterna av den gamla gården Forsagården, en av de största och mest ärorika gårdar i regionen, och gravar från järnåldern. Området har en rik flora och framför allt tack vare den kalkrika berg jord, finner vi flera sällsynta växter.

Grunder
Skogsstig här och där gå på stenig terräng.

Signage
Längs stigen finns information på engelska och svenska.

Information
Vindskydd återfinns på Forsa, Herrevadsströmmen och den så kallade Fäbodvallen. Karta: Terängkartan 687 Gällö.

Sevardheter
Vattenfallet Forsafallet och en laxtrappa tar du sett från norra ingången i början av banan.

Gården Forsagården
Resterna av de största och mest ärorika gårdar i regionen. Forsagårdens ödesböle - en kulturell monument över en uppgörelse som togs i drift under vikingatiden. I www.forsa.se Du kan läsa mer om historien om Forsagården.

Hällmålningar
Längs floderna Forsaån finns 5 olika hällmålningar. De upptäcktes 1992. Dessa målningar är mycket sällsynta och är mer än 3000 år gamla.

Tomb av järnåldern
Efter cirka tre kilometer från den norra infarten.

Minnesmärke
En vitkalkade piket minnesmärke för tre personer som drunknade här. Under 1895 isen från Forsa mamma gick för att plocka upp sina två söner för att fira jul hemma. På vägen föll de genom isen och drunknade.


Bosättningar från stenåldern
En i nordvästra Kvarnselet längs stranden och Långnäset det finns fortfarande några. I Forsanäset hittas spröda brända stenar som användes som ett köksutrymme. Det finns också rester som finns i kvarts och kvartsit.

Bosgraven
Bara längs stranden från sjön, vid en markerad plats är vid första anblicken obetydlig hög med stenar, som förmodligen har sitt ursprung i järnåldern.

Transport
Norra uppfart: E14, Pilgrimstad - Revsund. Sväng höger mot Våge. Bord i Våge, sväng vänster mot Höviken. Längs vägen finns skyltar. GPS WGS84DD 62.89868, 14.96769
Södra ingången: E14, Gällö - Revsund - Bodsjö. 1 kilometer från Herrevadströmmen. GPS WGS84DD 62.85717, 15.00465

Parkering
Parkering 30 kr för bil.

Säkerhet!
Var försiktig i detta område när det gäller släta stenar och vatten som strömmar handlar om rinnande vatten! Vid olyckor, bei 112.

Glöm inte!
Håll på banorna och släck endast eld på de angivna hällen. Lämna inga papperskorgen.

För mer information
Ring turistinformationen Bräcke. Telefon: +46 (0) 693 100 00 www.bracke.se

bottom of page